Σχετικά με την εταιρεία

α)  Η μίσθωση και εμπορία υλικών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού.

β) Η διενέργεια ελαιοχρωματισμών κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

γ) Η διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών και γενικώς κτιρίων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚH COOKIES

Πολιτική Χρήσης Cookies
1. Τι είναι τα cookies;
Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που
επισκέπτεται ο χρήστης. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του, όπως

ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Ιανουάριος 2019
1.Εισαγωγή
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι η επίσημη πολιτική της εταιρίας μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση
πληροφοριών που αποκτούμε από εσάς. Η παρούσα πολιτική εξηγεί με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο η εταιρίας μας